Міністерство освіти і науки України
Київський національній університет імені Тараса Шевченка
Інститут модернізації змісту освіти

3 Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем” (PCSIТS)

2-3 квітня 2020

Загальна інформація


Шановні колеги, друзі!

Починається прийом заявок на участь у 3 Міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем” (PCSIТS) яка відбудеться 2-3 квітня 2020 р. за адресою: 04116, м. Київ вул. Богдана Гаврилишина (Ванди Василевської), 24, телефон: (044) 481-44-78.

Сторінка конференції на EasyChair

Важливі дати


11 лютого – крайній термін реєстрації та надання тез доповідей.

15 лютого – крайній термін перерахування організаційного внеску.

02 квітня, 2020:
- з 09:00 по 10:00 – реєстрація учасників конференції (4 поверх)
- з 10:00 по 16:00 – пленарне засідання (актова зала)
- з 12:30 по 13:30 – кава брейк
- з 16:30 – дружня вечеря

03 квітня, 2020:
- з 10:00 по 14:00 – продовження роботи Конференції. Секційні засідання (аудиторії за Планом проведення конференції).
- з 14:30 – підведення підсумків роботи Конференції (актова зала)

Детальнішу інформацію можна переглянути за посиланням: Сайт кафедри кібербезпеки та захисту інформації Київського національного університету імені Тараса Шевченка - http://kbzi.knu.ua. Телефон: (044) 481-44-78.

Або просто проскануйте цей QR-код:

З повагою, оргкомітет конференції.

Програмний комітет


Голова:
Закусило Олег Каленикович, академік Академії педагогічних наук України, доктор фізико-математичних наук, професор, перший проректор КНУ імені Тараса Шевченка.

Заступник Голови:
Оксіюк Олександр Глібович, докт. техн. наук, проф., завідувач кафедри кібербезпеки та захисту інформації, факультету інформаційних технологій КНУ імені Тараса Шевченка.

Члени програмного комітету:
Blaunstein Natan, Doctor of Engineering Science, Proffesor., Ben-Gurion University of the Negev (Israel).
Eugenia Kovacheva, PhD., professor University of Library Studies and Information Technologies, Sofia, Bulgaria.
Georgi Dimitroy, PhD., professor University of Library Studies and Information Technologies, Sofia, Bulgaria.
Iavich Maksim, PhD., professor, President of scientific cyber security association. Caucasus University, Tbilisi.
Vytautas Rudžionis, Assoc. professor. Vilnius University, Kaunas faculty, Lithuania.
Дубровский Василий Викторович, канд. физ-мат. наук, доцент, проректор по науковій роботі Білоруської державної академії зв’язку, (Білорусія). Карпінський Микола Петрович, докт.техн.наук, проф., керівник кафедри інформатики та автоматизації Університету у Бельсько-Бялій (Республіка Польща).
Блінцов Володимир Степанович, докт. техн. наук, проф., проректор з наукової роботи Миколаївського кораблебудівного інституту імені адмірала С.Й. Макарова.
Бурячок Володимир Леонідович, докт. техн. наук, проф., професор кафедри інформаційних технологій і математичних дисциплін Київського університету імені Бориса Грінченка.
Бичков Олексій Сергійович докт. техн. наук доц., завідувач кафедри програмних систем і технологій факультету інформаційних технологій КНУ імені Тараса Шевченка.
Васіліу Євген Вікторович, докт. техн. наук, проф., директор Навчально-наукового інституту «Радіо, телебачення та інформаційної безпеки» Одеської національної академії зв`язку імені О. С. Попова.
Горбенко Іван Дмитрович, докт. техн. наук, проф., професор кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харьківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
Гребенюк Олексій Володимирович, директор компанії «Хай-Тек Бюро».
Дашковська Олена Володимирівна, канд. хім. наук, доцент, старший науковий співробітник відділу модернізації вищої освіти Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти».
Савченко Віталій Анатолійович, докт. техн. наук, проф., директор Навчально-наукового інституту захисту інформації, Державний університет телекомунікацій. Дудикевич Валерій Богданович, докт. техн. наук, проф., завідувач кафедри захисту інформації Національного університету «Львівська політехніка».
Корнейко Олександр Васильович, канд. техн. наук, проф., завідувач кафедри інформаційних технологій та кібернетичної безпеки навчально-наукового інституту № 1 НАВС.
Куляниця Олександр Йосипович, канд. техн. наук, с.н.с, генеральний директор НВФ «Криптон».
Лєнков Сергій Васильович , докт. техн. наук, проф., головний науковий співробітник науково-дослідного центру Військового інституту ім. Тараса Шевченка Мачалін Ігор Олексійович, докт. техн. наук, проф., декан факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій НАУ.
Мачуський Євгенiй Андрiйович, докт. техн. наук, проф., заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри фізико-технічних засобів захисту інформації НТУ України «КПІ».
Політанський Леонід Францович, докт. техн. наук, проф., завідувач кафедри радіотехніки та інформаційної безпеки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.
Скриник Олександр Павлович, радник голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.
Субач Ігор Юрійович, докт. техн. наук, доцент, начальник спецкафедри Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації НТУ «КПІ».
Тадеєв Петро Олександрович, канд.фіз-мат. наук, докт.пед.наук, проф., директор Навчально-наукового інституту автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки НУВХП м. Рівне.

Організаційний комітет


Голова:
Наконечний Володимир Сергійович, докт. техн. наук, с.н.с., професор кафедри кібербезпеки та захисту інформації факультету інформаційних технологій КНУ імені Тараса Шевченка.

Заступники Голови:
Бабенко Тетяна Василівна, докт. техн. наук, проф., професор кафедри кібербезпеки та захисту інформації факультету інформаційних технологій КНУ імені Тараса Шевченка.
Бичков Олексій Сергійович докт. техн наук доц., завідувач кафедри програмних систем і технологій факультету інформаційних технологій КНУ імені Тараса Шевченка.

Члени організаційного комітету:
Бучик Сергій Степанович, докт. техн. наук, доц., професор кафедри кібербезпеки та захисту інформації факультету інформаційних технологій КНУ імені Тараса Шевченка.
Толюпа Сергій Васильович, докт. техн. наук, проф., професор кафедри кібербезпеки та захисту інформації факультету інформаційних технологій КНУ імені Тараса Шевченка.
Шевченко Віктор Леонідович, докт. техн. наук, проф., професор кафедри програмних систем і технологій факультету інформаційних технологій КНУ імені Тараса Шевченка.
Юдін Олександр Костянтинович, докт. техн. наук, проф., професор кафедри кібербезпеки та захисту інформації факультету інформаційних технологій КНУ імені Тараса Шевченка.

ВЧЕНИЙ СЕКРЕТАР КОНФЕРЕНЦІЇ
Браіловський Микола Миколайович, канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри кібербезпеки та захисту інформації факультету інформаційних технологій КНУ імені Тараса Шевченка.

Організатори конференції


Тематика конференції


СЕКЦІЯ 1. «Науково-технічні та практичні аспекти створення та використання засобів безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем».

СЕКЦІЯ 2. «Методи, засоби та заходи управління інформаційною безпекою».

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Умови участі у конференції та публікування у збірнику тез доповідей


Для участі у конференції необхідно до 15.02.2020 р. надати на електронну адресу секретаріату оргкомітету наступні матеріали: реєстраційну форму; тези доповіді; квитанцію про сплату оргвнеску у розмірі 250 грн. (в цю суму входить надання авторам одного примірника тез доповідей).

Участь у конференції студентів ФІТ КНУ імені Тараса Шевченка безкоштовна.

Матеріали надані без заповнення заявки та оформлені невідповідним чином розглядатися не будуть.

Найкращі доповіді будуть запропоновані для публікації у фаховому виданні Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

Вимоги до тез доповіді


Допускається не більше трьох співавторів для кожної доповіді. Тези повинні містити наступні елементи: актуальність, мету дослідження,; наукову новизну, основний зміст, висновки та посилання (література). За науковий зміст і викладення матеріалу несе відповідальність автор. Нумерацію сторінок не ставити. Обсяг тез доповіді не повинен перевищувати 2-4 повні сторінки тексту.

Вимоги поліграфії: формат сторінки А5, шрифт – Times New Roman 11; інтервал між рядками – одинарний; відступ першого рядка кожного абзацу - 0,5 см.

Поля: верхнє, ліве та праве - 2,0; нижнє - 2,2. Формули необхідно вставляти в текст із редактора формул MathType (Microsoft Eq. 3.0).

Шрифт написів рисунка та посилання на літературні джерела Times New Roman 9.

При складанні списку літератури необхідно застосовувати національний стандарт, ідентичний ГОСТ 7.1.–2003.

Матеріали набираються у такому порядку:

  1. УДК – вирівнювання за лівим краєм;
  2. ініціали та прізвища авторів – вирівнювання за правим краєм, шрифт напівжирний;
  3. назва організації, електронна пошта – вирівнювання за правим краєм, курсивом;
  4. назва доповіді – заголовними літерами з вирівнюванням за центром;
  5. текст доповіді.
Назва таблиці – вирівнювання за центром.

Реєстраційна форма


Всі заявки повинні бути зроблені з використанням системи EasyChair. Посилання на сторінку реєстрацію буде добавлено пізніше.

Секретаріат конференції


Для довідок звертатись:
Тел.: (044) 481-44-78,
E-mail: pcsits@ukr.net
Зюбіна Руслана Віталіївна
Шестак Яніна Володимирівна (секція 1).
Тел.: (067) 369-42-41
Сліпачук Лада Олексіївна (секція 2).
Тел.: (093) 270-34-68.

Банківські реквізити


Р/Р - 31256356214095 ГУ ДКСУ у м. Києві
код банка – 820172
код ЕДРПОУ – 02070944
отримувач - КНУ імені Тараса Шевченка
конференція “Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем”