Міністерство освіти і науки України
Київський національній університет імені Тараса Шевченка
Інститут модернізації змісту освіти

3 Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем” (PCSIТS)

2-3 квітня 2020

Загальна інформація


Шановні колеги, друзі!

Починається прийом заявок на участь у 3 Міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем” (PCSIТS) яка відбудеться 2-3 квітня 2020 р. за адресою: 04116, м. Київ вул. Богдана Гаврилишина (Ванди Василевської), 24, телефон: (044) 481-44-78.

Сторінка конференції на EasyChair

Важливі дати


 2 березня – крайній термін реєстрації та надання тез доповідей.

02 квітня, 2020:
- з 09:00 по 10:00 – реєстрація учасників конференції (4 поверх)
- з 10:00 по 16:00 – пленарне засідання (актова зала)
- з 12:30 по 13:30 – кава брейк
- з 16:30 – дружня вечеря

 

03 квітня, 2020:
- з 10:00 по 14:00 – продовження роботи Конференції. Секційні засідання (аудиторії за Планом проведення конференції).
- з 14:30 – підведення підсумків роботи Конференції (актова зала)

Або просто проскануйте цей QR-код:

З повагою, оргкомітет конференції.

Програмний комітет


Голова:
Закусило Олег Каленикович, академік Академії педагогічних наук України, доктор фізико-математичних наук, професор, перший проректор КНУ імені Тараса Шевченка.

Заступник Голови:
Оксіюк Олександр Глібович, докт. техн. наук, проф., завідувач кафедри кібербезпеки та захисту інформації, факультету інформаційних технологій КНУ імені Тараса Шевченка.

Члени програмного комітету:  


Eugenia Kovacheva, PhD., professor University of Library Studies and Information Technologies, Sofia, Bulgaria.
Georgi Dimitroy, PhD., professor University of Library Studies and Information Technologies, Sofia, Bulgaria.
Iavich Maksim, PhD., professor, President of scientific cyber security association. Caucasus University, Tbilisi.

 

Blaunstein Natan - Doctor of Engineering Science, Proffesor. Ben-Gurion University of the Negev (Israel).
BerdybaevRat - Doctor of Engineering Science, Proffesor., Almaty University of Energy and Communications, (Kazakhstan).
Kovacheva Eugenia - PhD., professor University of Library Studies and Information Technologies, Sofia, (Bulgaria). Dimitroy Georgi - PhD., professor University of Library Studies and Information Technologies, Sofia, (Bulgaria).
Iavich Maksim - PhD., professor, President of scientific cyber security association. Caucasus University, Tbilisi, (Georgia).
Rudžionis Vytautas - Assoc. professor. Vilnius University, Kaunas faculty, (Lithuania).
Ustymenko Vasyl - Doctor of Ph-Math Sci, Professor, University of Maria Curie -Sklodowska, (Poland).
Дубровский Василий Викторович - канд. фіз-мат. наук, доцент, проректор по науковій роботі Білоруської державної академії зв’язку, (Білорусія).
Карпінський Микола Петрович - докт. техн. наук, проф., керівник кафедри інформатики та автоматизації Університету у Бельсько-Бялій (Респ. Польща).
Азаренко Олена Василівна - докт. фіз-мат. наук, професор, декан факультету кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії НАУ.
Блінцов Володимир Степанович - докт. техн. наук, проф., проректор з наукової роботи Миколаївського кораблебудівного інституту ім. адмірала С.Й. Макарова.
Бичков Олексій Сергійович - докт. техн. наук, доц., завідувач кафедри програмних систем і технологій факультету інформаційних технологій КНУ ім. Тараса Шевченка.
Бурячок Володимир Леонідович - докт. техн. наук, проф., завідувач кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки Київського університету ім. Бориса Грінченка.
Васіліу Євген Вікторович - докт. техн. наук, проф., директор Навчально-наукового інституту «Радіо, телебачення та інформаційної безпеки» Одеської національної академії зв`язку ім. О. С. Попова.
Горбенко Іван Дмитрович - докт. техн. наук, проф., професор кафедри безпеки інформаційних систем і технологій ХНУ ім. В.Н. Каразіна.
Гребенюк Олексій Володимирович - директор компанії "Хай-Тек Бюро".
Дашковська Олена Володимирівна - канд. хім. наук, доцент, старший науковий співробітник науково-методичного відділу підвищення якості освіти Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти».
Дудикевич Валерій Богданович - докт. техн. наук, проф., завідувач кафедри захисту інформації Національного університету “Львівська політехніка”.
Корнейко Олександр Васильович - канд. техн. наук, проф., завідувач кафедри інформаційних технологій та кібернетичної безпеки навчально-наукового інституту № 1 НАВС.
Корченко Олександр Григорович - докт. техн. наук, проф., лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки, завідувач кафедри безпеки інформаційних технологій НАУ.
Куляниця Олександр Йосипович - канд. техн. наук, с.н.с, генеральний директор НВФ “Криптон”.
Лєнков Сергій Васильович - докт. техн. наук, проф., головний науковий співробітник науково-дослідного центру Військового інституту ім. Тараса Шевченка.
Мачалін Ігор Олексійович - докт. техн. наук, проф., декан факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій НАУ.
Мачуський Євгенiй Андрiйович - докт. техн. наук, проф., заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри фізико-технічних засобів захисту інформації НТУ України «КПІ» ім. Ігоря Сікорського.
Мохор Володимир Володимирович - докт. техн. наук, проф., член-кореспондент НАН України, директор Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова.
Новіков Олексій Миколайович - докт. техн. наук, проф., заслужений діяч науки і техніки України, директор фізико-технічного інституту НТУ "КПІ" ім. Ігоря Сікорського.
Пархуць Любомир Теодорович - докт. техн. наук, проф., професор кафедри захисту інформації, Національного університету «Львівська політехніка».
Пещеріна Тетяна Вікторівна - Заступник директора з навчально-виховної роботи Національного центру «Мала академія наук України».
Політанський Леонід Францович - докт. техн. наук, проф., завідувач кафедри радіотехніки та інформаційної безпеки Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича.
Савченко Віталій Анатолійович - докт. техн. наук, проф., директор Навчально-наукового інституту захисту інформації, Державний університет телекомунікацій.
Скриник Олександр Павлович - радник голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.
Субач Ігор Юрійович - докт. техн. наук, доцент, начальник спецкафедри Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації НТУ "КПІ" ім. Ігоря Сікорського.
Тадеєв Петро Олександрович - канд. фіз-мат. наук, докт. пед .наук, проф., директор Навчально-наукового інституту автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки НУВХП м. Рівне.
Трофимчук Олександр Миколайович - докт. техн. наук, проф., член-кореспондент НАН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України, директор інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України.
Чемерис Олександр Анатолійович - докт. техн. наук, заступник директора Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова з наукової роботи.

Організаційний комітет


Голова:
Наконечний Володимир Сергійович, докт. техн. наук, с.н.с., професор кафедри кібербезпеки та захисту інформації факультету інформаційних технологій КНУ імені Тараса Шевченка.

Заступники Голови:
Бабенко Тетяна Василівна, докт. техн. наук, проф., професор кафедри кібербезпеки та захисту інформації факультету інформаційних технологій КНУ імені Тараса Шевченка.
Бичков Олексій Сергійович докт. техн наук доц., завідувач кафедри програмних систем і технологій факультету інформаційних технологій КНУ імені Тараса Шевченка.

Члени організаційного комітету:
Лукова-Чуйко Наталія Вікторівна, докт. техн. наук, доц., професор кафедри кібербезпеки та захисту інформації факультету інформаційних технологій КНУ ім. Тараса Шевченка.
Толюпа Сергій Васильович, докт. техн. наук, проф., професор кафедри кібербезпеки та захисту інформації факультету інформаційних технологій КНУ імені Тараса Шевченка.
Шевченко Віктор Леонідович, докт. техн. наук, проф., професор кафедри програмних систем і технологій факультету інформаційних технологій КНУ імені Тараса Шевченка.

ВЧЕНИЙ СЕКРЕТАР КОНФЕРЕНЦІЇ
Браіловський Микола Миколайович, канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри кібербезпеки та захисту інформації факультету інформаційних технологій КНУ імені Тараса Шевченка.

Організатори конференції


 • Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти».
 • Державне підприємство “Українські спеціальні системи”.
 • Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України.
 • Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України.
 • Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України.
 • Навчально-науково-виробничий комплекс «Інформаційно-комунікаційні системи».
 • Науково-дослідний центр “Тезис” Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” ім. Ігоря Сікорського.
 • Науково-впроваджувальна фірма “Криптон”.
 • Національний центр «Мала академія наук України».
 • Факультет кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії Національного авіаційного університету.
 • Факультет аеронавігації, електроніки та телекомунікацій Національного авіаційного університету.
 • Фізико-технічний інститут Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” ім. Ігоря Сікорського.
 • Харківський національний університет радіоелектроніки.
 • Тематика конференції


  СЕКЦІЯ 1. «Науково-технічні та практичні аспекти створення та використання засобів безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем».

  СЕКЦІЯ 2. «Методи, засоби та заходи управління інформаційною безпекою».

  Робочі мови конференції: українська, англійська.

  Умови участі у конференції та публікування у збірнику тез доповідей


  Для участі у конференції необхідно до 02.03.2020 р. надати на електронну адресу секретаріату оргкомітету наступні матеріали: тези доповіді (у форматі *.doc); реєстацію в системі EasyChair; квитанцію про сплату оргвнеску у розмірі 250 грн. (в цю суму входить надання авторам одного примірника тез доповідей).

  Участь у конференції студентів ФІТ КНУ імені Тараса Шевченка безкоштовна.

  Матеріали надані без заповнення заявки та оформлені невідповідним чином розглядатися не будуть.

  Найкращі доповіді будуть запропоновані для публікації у фаховому виданні Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету ім. Тараса Шевченка- http://miljournals.knu.ua./index.php/zbirnuk/index.

  Безпека інформаційних систем і технологій (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) - http://ists.knu.ua/index.php/bisit 

  Вимоги до тез доповіді


  Допускається не більше трьох співавторів для кожної доповіді. Тези повинні містити наступні елементи: актуальність, мету дослідження,; наукову новизну, основний зміст, висновки та посилання (література). За науковий зміст і викладення матеріалу несе відповідальність автор. Нумерацію сторінок не ставити. Обсяг тез доповіді не повинен перевищувати 2-4 повні сторінки тексту.

  Вимоги поліграфії: формат сторінки А5, шрифт – Times New Roman 11; інтервал між рядками – одинарний; відступ першого рядка кожного абзацу - 0,5 см.

  Поля: верхнє, ліве та праве - 2,0; нижнє - 2,2. Формули необхідно вставляти в текст із редактора формул MathType (Microsoft Eq. 3.0).

  Шрифт написів рисунка та посилання на літературні джерела Times New Roman 9.

  При складанні списку літератури необхідно застосовувати національний стандарт, ідентичний ГОСТ 7.1.–2003.

  Матеріали набираються у такому порядку:

  1. УДК – вирівнювання за лівим краєм;
  2. ініціали та прізвища авторів – вирівнювання за правим краєм, шрифт напівжирний;
  3. назва організації, електронна пошта – вирівнювання за правим краєм, курсивом;
  4. назва доповіді – заголовними літерами з вирівнюванням за центром;
  5. текст доповіді.
  Назва таблиці – вирівнювання за центром.

  Реєстраційна форма


  Всі заявки повинні бути зроблені з використанням системи EasyChair. https://easychair.org/cfp/PCSIS-2020

  https://easychair.org/conferences/?conf=pcsis2020

  Секретаріат конференції


  Для довідок звертатись:
  Тел.: (044) 481-44-78,
  E-mail: pcsits@ukr.net
  Зюбіна Руслана Віталіївна
  Шестак Яніна Володимирівна (секція 1).
  Тел.: (067) 369-42-41
  Сліпачук Лада Олексіївна (секція 2).
  Тел.: (093) 270-34-68.

  Банківські реквізити


  Рахунок для оплати організаційних внесків за участь у конференції: “Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем” Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  р/р UA 598201720313291010302014095

  ДКСУ

  ЄДРПОУ 02070944